WYKONYWANE PRZEZE MNIE BADANIA

Badanie autentyczności pisma
Badanie jednorodność pisma
Badanie stanu psychofizycznego
Badanie pisma patologicznego
Badanie pisma
z kopii
Analizy tekstu
z lingwistyki kryminalistycznej
Scroll to Top