O mnie

Nazywam się Karolina Gorzkowska. Ukończyłam kilka kierunków studiów (m.in. Prawo na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Politologię na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania). Zawodowo i naukowo jestem związana z prawem i badaniem pisma ręcznego. Prowadzę Kancelarię Prawno Grafologiczną i aktualnie przygotowuję rozprawę doktorską z pismoznawstwa w postępowaniach sądowych.

Oprócz kilku kierunków studiów (2 x magisterkie, licencjackie, 2 x podyplomowe) ukończyłam szereg certyfikowanych szkoleń i kursów z zakresu badania pisma ręcznego. Kwalifikacje te zdobyłam zarówno w Polsce jak i za granicą, gdzie szeroko pojęte pismoznawstwo jest zdecydowanie bardziej rozwinięte i zgodne ze słusznym interdyscyplinarnym podejściem. Moja edukacja w zakresie grafologii rozpoczęła się w 2007 roku. Po raz pierwszy zetknęłam się z nią w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyłam poświęcając jej uwagę w swojej pracy dyplomowej. Każde kolejne studia w jakimś stopniu wiązały się z zagadnieniem badania pisma ręcznego, którego – już nieprzerwanie i równolegle ze studiami – uczyłam się na licznych szkoleniach, kursach, cyklach zajęć z obowiązkowymi egzaminami na zaliczenie.

Dzięki zamiłowaniu, determinacji i potrzebie uwiarygodnienia swojej wiedzy mogę poszczycić się tym, że posiadam poparte współczesnymi certyfikatami i dyplomami wszystkie specjalizacje badania pisma ręcznego: kryminalistyczną, psychologiczną, kliniczną. Z dumą podkreślam, że stanowi to na polskim rynku pismoznawców unikalne przygotowanie merytoryczne. Wykształcenie prawnicze przekłada się na zgodność wydawanych przeze mnie opinii z wymogami postępowań, a posiadane wszystkie specjalizacje badania pisma ręcznego gwarantują poprawność merytoryczną badań niezależnie od ich rodzaju czy typu pisma ręcznego.
W związku z moją potrzebą stałego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju pismoznawstwa w naszym kraju, jestem w trakcie kolejnych – doskonale uzupełniających moje kwalifikacje – studiów, po ukończeniu których uzyskam stopień Master of Science (Msc; odpowiednik studiów magisterskich w naszym kraju). Więcej na ten temat już wkrótce.

Funkcję biegłego sądowego w zakresie: badania pisma ręcznego, grafologii, psychografologii, grafologii klinicznej, badania pisma patologicznego, badania pisma ręcznego z kopii, lingwistyki kryminalistycznej pełnię nieprzerwanie od 2013 roku. Jestem jedynym z zaledwie kilku w kraju biegłym z pełną specjalizacją badania pisma ręcznego (kryminalistyczne, psychologiczne, kliniczne). Dzięki stałemu podnoszeniu kwalifikacji i świadomości tego, co dają współczesne możliwości badań pisma ręcznego wykonuję badania grafologiczne z dokumentów w kopii.
W lutym 2024 roku uzyskałam uprawnienia eksperta sądowego w USA. Z tytułem Expert Forensic Document Examiner mogę występować jako biegły w amerykańskich sądach. Jestem jedynym w Polsce pismoznawcąbiegłym sądowym z szeroko pojętego badania pisma ręcznego z tym tytułem i uprawnieniami.

Badaniem pisma ręcznego zajmuję się na co dzień, a nie tylko hobbistycznie czy po godzinach. Grafologia jest profilem od lat prowadzonej przeze mnie działalności zawodowej i społecznej. Zawodowo, w pełnym wymiarze godzinowym i kompleksowo wykonuję badania i sporządzam opinie grafologiczne dla organów wymiaru sprawiedliwości (jako biegły sądowy), osób prawnych i fizycznych (w ramach prowadzonej działalności). Prowadzona firma, posiadane OC, wystawiane faktury są dodatkowymi czynnikami wpływającymi na to, że na rynku jestem wiarygodnym i rzetelnym specjalistą.

Zarówno w procesie własnej edukacji, jak i na potrzeby sporządzanych przeze mnie badań czerpię z zasobów wiedzy takich ośrodków badawczo – opiniodawczych jak The British Institute of Graphologists, The British Academy of Graphology, International Forencis Sciences, American Board of Forensic Document Examiners oraz Canadian College Kineseography. Wiedza zdobyta z tych źródeł gwarantuje mi poprawną i zgodną z ogólnoświatowym rozwojem dziedziny wiedzę w zakresie szeroko pojętej grafologii, co przekłada się na jakość merytoryczną sporządzanych przeze mnie badań i ekspertyz. Stale podnoszę kwalifikacje, dzięki czemu jestem na bieżąco z międzynarodowymi standardami badania pisma ręcznego wielokrotnie będąc prekursorem technik pismoznawczych w naszym kraju, jak w przypadku wprowadzenia na rynek badań pisma z zakresu psychografologii, stanu psychofizycznego w chwili sporządzania pisma.

Czynnie szerzę wiedzę na temat grafologii według zagranicznego punktu widzenia. Biorę udział w kongresach (3 KNS), sympozjach i konferencjach tematycznych (V Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSB, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, III Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa,
IV Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa, V Międzynarodowa Konferencja Kultura Słowa Kultura Pokoju, 2020, V Kongres Bezpieczeństwa 2023, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Center for American Studies 2024, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Center for American Studies 2024), w trakcie których wygłaszam referaty mające na celu rozpowszechnianie poprawnej wiedzy o badaniu pisma ręcznego i wykorzystaniu tych badań. Wielokrotnie występuję także w programach tv, dokumentalnych, czy na łamach wywiadów w roli eksperta. Jestem także autorką publikacji naukowych w ujęciu interdyscyplinarnym prawo – kryminalistyka– psychologia (Artykuł badanie pisma patologicznego).

W ramach rozpowszechniania wiedzy dotyczącej badania pisma ręcznego i świadomości o możliwościach opinii grafologicznych, a także usystematyzowania standardów ekspertyz w danej dziedzinie i stworzenia otwartej na dyskusję i rozwój przestrzeni założyłam Naczelną Radę Pismoznawczą zrzeszającą ekspertów badania pisma ręcznego. Organizacja ta pełni rolę quasi stowarzyszenia oraz organu nadzorującego poprawność merytoryczną wydawanych opinii oraz rozwoju pismoznawstwa w kraju.

Jestem autorem licznych programów szkoleń z zakresu badania pisma ręcznego, a w tym cyklu szkoleń Akademii Pismoznawcy od podstaw przygotowującej do wykonywania zawodu grafologa. Prowadzę szkolenia dla grup, indywidualne, jak również wykłady na uczelniach wyższych – badania pisma z zakresu atrybucji autorstwa (PAN) oraz wolnych interdyscyplinarnych wykładów dla studentów UW.

Od początku zainteresowania dziedziną, głównie zważywszy na różnice w postrzeganiu grafologii w Polsce i w innych krajach, tworzę kampanie społeczne o tematyce badania pisma ręcznego. Ich przykładem jest cykl spotkań w Radio Kampus – rozgłośni Uniwersytetu Warszawskiego – czy stworzona i sfinansowana we własnym zakresie kampania społeczna „Nie Fałszuję!” (https://kancelaria-psychografologiczna.pl/kancelaria/media/). Za działalność zawodową, społeczną i na rzecz rozwoju pismoznawstwa jestem laureatem licznych nagród i wyróżnień. Jestem także twórcą kampanii społecznej Wypisz Wyczytaj promującej pisanie ręczne i czytanie jako ćwiczeń korzystnie wpływających na rozwój i funkcjonowanie mózgu.

Dzięki kwalifikacjom oraz wieloletniemu już doświadczeniu moje nazwisko widnieje na ponad 40 listach biegłych sądowych. Niezależnie od stałego wpisu jestem powoływana jako biegły ad hoc w sprawach o zaawansowanym stopniu skomplikowania badań pisma ręcznego i w roli osoby sprawdzającej poprawność wcześniej wydanych opinii przez inne osoby. Jestem biegłym sądowym z zakresu: badania pism ręcznego, grafologii, psychografologii, klasycznych i kryminalistycznych badań pisma ręcznego i dokumentów, badań pisma patologicznego, lingwistyki kryminalistycznej, zgodnie z decyzjami Sądów Okręgowych w: Białymstoku, Bielsku – Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim,
Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Krośnie, Legnicy, Lublinie, Łodzi, Łomży, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Sieradzu, Słupsku, Suwałkach, Szczecinie, Świdnicy, Tarnobrzegu, Tarnowie, Toruniu, Warszawie, Warszawie – Praga, Włocławku, Wrocławiu, Zamościu, Zielonej Górze.

Oznacza to, że w każdym z tych regionów, odpowiadający za biegłych sądowych Prezes Sądu Okręgowego, przy wpisie na listę biegłych po raz pierwszy i przy każdym przedłużeniu kadencji, dokonuje weryfikacji posiadanych przeze mnie dokumentów poświadczających moje kwalifikacje, osiągnięcia w dziedzinie oraz opinie o mnie jako biegłym. Wpis na ponad 40 list biegłych sądowych i fakt pełnienia tej funkcji od 2013 roku (kolejne kadencje) oznacza, że proces weryfikacji pozytywnie przeszłam już kilkadziesiąt razy.

Scroll to Top