Oferta

Posiadam poparte certyfikatami i dyplomami wszystkie specjalizacje badania pisma ręcznego: kryminalistyczną, psychologiczną, kliniczną, co z dumą podkreślam, że stanowi na polskim rynku pismoznawców unikalne przygotowanie merytoryczne. Jestem biegłym sądowym z zakresu: badania pism ręcznego, grafologii, psychografologii, klasycznych i kryminalistycznych badań pisma ręcznego i dokumentów, badań pisma patologicznego, lingwistyki kryminalistycznej.

Wykonuję analizy pisma ręcznego w zakresie kryminalistycznych, psychologicznych i klinicznych badań pisma w celu:

  • badania autentyczności podpisów, paraf pisma;
  • badania jednorodności pisma w odniesieniu do jego autora i czasu wykonania;
  • kompleksowego badania testamentów (autentyczność, czas wykonania, stan psychofizyczny w chwili sporządzania, …);
  • różnorodnych analiz porównawczych pisma;
  • oceny stanu psychofizycznego autora próbki pisma;
  • weryfikowania czasoprzestrzeni pisma;
  • badania psychologii i patologii pisma (choroby, zaburzenia świadomości, odurzenia środkami, presja, …);
  • biometrii podpisów i pisma ręcznego;
  • sporządzania portretu osobowościowego na podstawie próbki pisma oraz rysunków;
  • i wiele innych…

Dzięki złożonemu i kilkuletniemu doświadczeniu w opiniowaniu dla sądów, prokuratury, Policji, kancelarii prawniczych i osób fizycznych wykonuję badania i raporty z nich (opinie, ekspertyzy) spełniające wymogi dowodów w postępowaniach. Wydawane przeze mnie opinie pismoznawcze są pełne, zrozumiałe, przejrzyście i całościowo wskazujące i opisujące wyniki pomiarów pisma oraz wysnutych na ich podstawie wniosków. Zlecenia wykonuję z klauzulą poufności, w oparciu o umowę i wystawioną za pracę fakturą.

Scroll to Top